Công văn 189/CV-YHCT về việc mời báo giá sửa chữa máy tráng rửa phim XQ và máy nén ép trị liệu

Công văn 189/CV-YHCT về việc mời báo giá sửa chữa máy tráng rửa phim XQ và máy nén ép trị liệu

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dịch vụ tại Việt Nam.

          Bệnh viện Y học Cổ truyền Đồng Tháp có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Sửa chữa máy tráng rửa phim XQ và máy nén ép trị liệu với nội dung cụ thể như sau:

  1. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
  2. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Y học Cổ truyền Đồng Tháp, địa chỉ: Số 78, đường 30/4, phường 1, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
  3. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

-CN.Nguyễn Nhật Tiến, Trưởng phòng VT-TBYT, Bệnh viện Y học Cổ truyền Đồng Tháp.

-ĐT: 02773 899152; 0789615284

  1. Cách thức tiếp nhận báo giá:

-Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Y học Cổ truyền Đồng Tháp, số 78 đường 30/4, phường 1, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

  1. Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ 14 h00 ngày 27 tháng 03 năm 2024 đến trước 17h 00 phút ngày 08 tháng 04 năm 2024.

Các báo giá nhận sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét

  1. Thời hạn hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 08 tháng 04 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

Chi tiết vui lòng xem văn bản đính kèm tại đây:

CV mời báo giá và mẫu báo giá sửa chữa máy tráng rửa phim XQ, máy nén ép triệu liệu