Thông báo 295/TB-YHCT về việc mời báo giá sửa chữa máy siêu âm điều trị, máy nén ép trị liệu và máy đo điện tim

Thông báo 295/TB-YHCT về việc mời báo giá sửa chữa máy  siêu âm điều trị, máy nén ép trị liệu và máy đo điện tim

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dịch vụ tại Việt Nam.

Bệnh viện Y học Cổ truyền Đồng Tháp có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Sửa chữa máy siêu âm điều trị, máy nén ép trị liệu và máy đo điện tim với nội dung cụ thể như sau:
I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Y học Cổ truyền Đồng Tháp, địa chỉ: Số 78, đường 30/4, phường 1, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
-CN.Nguyễn Nhật Tiến, Trưởng phòng VT-TBYT, Bệnh viện Y học Cổ truyền Đồng Tháp.
-ĐT: 02773 899152; 0789615284
3. Cách thức tiếp nhận báo giá:
-Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Y học Cổ truyền Đồng Tháp, số 78 đường 30/4, phường 1, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
4. Thời gian tiếp nhận báo giá: Trong vòng 10 ngày, kể từ 14 h00 ngày 14 tháng 05 năm 2024 đến trước 17h 00 phút ngày 24 tháng 05 năm 2024.
Các báo giá nhận sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét
5. Thời hạn hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 40 ngày, kể từ ngày 24 tháng 05 năm 2024.
II. Nội dung yêu cầu báo giá

Chi tiết vui lòng tải văn bản đính kèm tại đây:

2.CV mời báo giá và mẫu báo giá sửa chữa