Thông báo 324/TB-YHCT về việc mời chào giá dụng cụ y tế, xe lăn tay, nệm giường bệnh

Thông báo 324/TB-YHCT về việc mời chào giá dụng cụ y tế, xe lăn tay, nệm giường bệnh

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

          Bệnh viện Y học Cổ truyền Đồng Tháp có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua dụng cụ y tế, xe lăn tay, nệm giường bệnh cho Bệnh viện Y học Cổ truyền Đồng Tháp, với nội dung cụ thể như sau:

  1. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
  2. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Y học Cổ truyền Đồng Tháp, địa chỉ: Số 78, đường 30/4, phường 1, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
  3. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

-CN.Nguyễn Nhật Tiến, Trưởng phòng VT-TBYT, Bệnh viện Y học Cổ truyền Đồng Tháp.

-ĐT: 02773 899152; 0789615284

  1. Cách thức tiếp nhận báo giá:

-Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Y học Cổ truyền Đồng Tháp, số 78 đường 30/4, phường 1, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

  1. Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ 14h 00 phút ngày 22 tháng 05 năm 2024 đến trước 17h 00 phút ngày 03 tháng 06 năm 2024.

Các báo giá nhận sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét

  1. Thời hạn hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 03 tháng 06 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

Chi tiết vui lòng tải văn bản đính kèm tại đây:

324-TB-YHCT Thư mời chào giá dụng cụ y tế, xe lăn tay và nệm giường bệnh